Przeglądy UDT

dwóch mężczyzn trzymających dokumenty

Systematyczne przeglądy UDT pozwalają zadbać o bezpieczeństwo. W ten sposób można bowiem z wyprzedzeniem wykryć wszelkie nieprawidłowości i odpowiednio wcześnie zlecić naprawę windy samochodowej, a tym samym wyeliminować ryzyko wypadku i obniżyć koszty eksploatacji. W naszej firmie przeprowadzamy niezbędne czynności pozwalające oszacować poprawność funkcjonowania wszystkich podzespołów. Jeśli jakikolwiek z nich wymaga naprawy, rekomendujemy stosowne działania serwisowe.

 

Jak często należy przeprowadzać przegląd UDT windy samochodowej?

Windy załadowcze są dopuszczane do użytku na podstawie decyzji wydawanej przez UDT podczas badania odbiorczego, w trakcie rejestracji pojazdu. Zgoda na eksploatację obowiązuje wówczas przez dwa lata. W tym okresie stan techniczny windy samochodowej należy jednak badać co pół roku. Nasi pracownicy sprawdzają wówczas funkcjonalność wszystkich komponentów, kompletność dokumentacji oraz poprawność oznakowania wszystkich kluczowych elementów.